Dne 25. června jsme odstartovali 11. ročník naší tradiční marmeládové soutěže.
A zahájení bylo opravdu stylové, neboť proběhlo na akci „Jahodová neděle“, kterou na náměstí před libereckou radnicí pořádá organizace Trhy v Liberci.

Krátce po závodu v pojídání jahodových knedlíků vystoupil na pódiu za pořadatele JamParády Milan Götz a společně s organizátorem akce Ondřejem Červinkou rozvinuli před návštěvníky Jahodové neděle letošní plakát a krátce pohovořili o samotné soutěži a její tradici v Kunraticích.

Motivem letošního plakátu jsou jahody. Jako organizátoři JamParády jsem si vytkli drobný cíl, jímž je každoroční protežování jiného druhu ovoce. Nevědomky jsme tak již začali v loňském roce, kdy vizuál plakátu tvořil rybíz, který se nakonec stal nejsilněji zastoupeným ovocem v celém ročníku. Třeba se nám to letos povede i u jahod a budeme mít další specifikum soutěže.

V rámci Jahodové neděle jsme ještě rozdali pár kousků letáčků, přičemž jsme získali  příslib k účasti od několika přítomných prodejců jahodových dobrot, takže se máme na co těšit.

Za organizátory máme velikou radost, že byla naší soutěži znovu udělena tradiční dvojitá záštita. JamParádu tak opět zaštiťuje členka Rady Libereckého kraje a náměstkyně hejtmana paní Květa Vinklátová, pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a rovněž i hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, který navíc udělil finanční záštitu ve výši 50 tisíc korun. Liberecký kraj se tak stal doposud největším partnerem soutěže s finanční účastí. Dalšího finančního partnera se podařilo získat v osobě pana Daniela Pernera a jeho společnosti Mlýn Perner, který soutěž podpoří částkou 20 tisíc korun.

Tak tedy 11. ročníku JamParády budiž zahájen.